Iedere werkgever in Nederland moet binnen de onderneming ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. Ook als u niet bij de arbodienst aangesloten blijft, geldt deze verplichting. De aanstelling van een preventiemedewerker vloeit voort uit de Europese kader richtlijn arbeidsomstandigheden, waarin is vastgelegd dat ondernemingen preventie zoveel mogelijk in eigen huis moeten regelen.

We beseffen dat de overheid hiermee een extra taak bij ondernemingen neerlegt. Om het voldoen aan deze wetgeving goed mogelijk te maken, heeft FME-CWM deze website ingesteld. Op deze wijze proberen wij onze leden en hun preventiemedewerkers te ondersteunen met toegankelijke en praktische informatie.

Verder zullen wij, als daar vraag naar is, netwerkbijeenkomsten organiseren voor de preventiemedewerkers die zich aanmelden op de site. Gelet op het feit dat alle ondernemingen in dezelfde of nauw verwante sectoren opereren, kan ervaringsuitwisseling zeer waardevol zijn. Graag moedigen we de preventiemedewerker(s) binnen uw onderneming aan om zich aan te melden op www.preventiemedewerker.fme.nl.

Onder FAQ staat een greep uit de arbovragen die zijn binnengekomen op de helpdesk van de Vereniging FME-CWM.

Hieronder treft u een selectie publicaties voor en over preventiemedewerkers.