Iedere onderneming moet een preventiemedewerker aanwijzen. Deze preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat daarbij om de direct voor de hand liggende preventietaken in de dagelijkse bedrijfsvoering.

De Vereniging FME-CWM heeft een netwerk opgericht voor preventiemedewerkers in de industriële technologie. De deelnemers aan dit netwerk kunnen via deze website de volgende informatie vinden:

  • Actualiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden
  • Een overzicht van arbovragen die bij de helpdesk van de Vereniging FME-CWM binnenkomen
  • Een toelichting op de preventiemedewerker en de Arbowet 

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor (delen van) het netwerk, gebaseerd op de actualiteit en/of gericht op het uitwisselen van ervaringen.

Het FME-netwerk voor preventiemedewerkers