Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet met betrekking tot de wetgeving Preventiemedewerker aangepast. De rol van een preventiemedewerker wordt steeds duidelijker en belangrijker. Ben je al enige tijd preventiemedewerker en wil je in één dag bijgepraat worden over de actuele ontwikkelingen op arbo gebied? Kom dan naar de opfrisdag Preventiemedewerker.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nieuwe wetgeving preventiemedewerker
  • Claimcultuur in NL
  • Veranderen van gedrag; waarom is dat zo moeilijk en hoe kan het beter?
  • Nieuwste ontwikkelingen arbocatalogus 5xbeter met speciale aandacht voor gevaarlijke stoffen
  • Verdieping adviesvaardigheden; vergroten van je overtuigingskracht
  • Nieuwe actieplannen richting je stakeholders; zoals directie, HR, OR, Arbodienst. Hoe pak je het aan?

Data en locaties
– 29 september 2017 in Amersfoort van 09.00 uur tot 16.00 uur
– 1 december 2017 in Bunnik van 09.00 uur tot 16.00 uur

Kosten
€ 795,- per persoon, exclusief btw
€ 995,- per persoon, exclusief btw voor niet leden

Aanmelden
Klik hier om aan te melden.Meer informatie?
Voor meer informatie neem telefonisch contact op met FME College via 079 – 353 12 07 of stuur een e-mail naar fmecollege@fme.nl

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.

Opfrisdag Preventiemedewerker