Metaalmoeheid

De overheid moet regelgeving beter laten aansluiten op de bedrijfsvoering van bedrijven in de metaalsector. Regels zijn te complex en veranderen ook te vaak.

Dat is de conclusie van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) na een onlangs gehouden onderzoek in de metaalsector. Het effect van de complexe regelgeving is dat zelfs de uitvoerders van het beleid niet precies weten welke regels van toepassing zijn op metaalbedrijven. Daarnaast zorgt het hoge tempo van veranderingen  voor problemen in de bedrijfsvoering. Ondernemers krijgen daardoor onvoldoende tijd om de bedrijfsvoering op de nieuwe regels aan te passen.

In het onderzoek staan diverse voorbeelden van situaties waar het mis gaat. Situaties waarin ondernemers maatregelen moesten nemen die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Zo gaf een ondernemer aan te werken met de gevaarlijke stof cyanide. Bij brand is het blussen met water in zo’n situatie onverstandig. Desondanks moest de ondernemer bij een brandput slaan, zodat de brandweer over voldoende bluswater kon beschikken.

Het onderzoek laat ook zien dat regeldruk ontstaat door onduidelijkheid over het beleid en hoe dit te interpreteren. De ondernemer neemt loopt daardoor onder andere het risico dat een verzekeraar niet uitkeert in het geval van een calamiteit. De ondernemer leeft per slot van rekening (een deel van) de regels niet na.

Het advies van Actal luidt dan ook: zet een rem op de frequente veranderingen in de regelgeving en geeft daarnaast bedrijven meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Bron: Arbo, 3-6-2013

FME onderschrijft dit advies.

Klik hier voor het volledige rapport van Actal.

Inrichting arbeidsplaatsen