Project veilig en gezond werken voor ondernemers

Tijdens dit project maatwerkadviestraject leren ondernemers het gedrag van werknemers positief te beïnvloeden in alle lagen van het bedrijf. U krijgt antwoord op vragen als:

1.     Hoe veilig gedragen uw werknemers zich?
2.     Hoever reikt uw invloed als ondernemer?
3.     Hoe leidt voorbeeldgedrag tot voorbeeldig veiligheidsgedrag?

Voor wie?
Voor ondernemers, directies, management en leidinggevenden die onder de werkingssfeer van de CAO Metaalbewerking of Metalektro vallen.

Dit maatwerkadvies wordt gegeven bij het bedrijf in huis. Er kan gekozen worden uit twee aparte adviesgesprekken (een voor directie en management/leidinggevenden en een voor werknemers) of een gezamenlijke adviesgesprek.

Veilig en gezond werken verbetert de prestatie van uw bedrijf. Veiligheid is meer dan regels en veilige machines. Het gedrag van werknemers is essentieel.

U herkent zich in deze problematiek en zoekt ondersteuning van FME? FME biedt hiervoor de workshop.

Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.

Voor het programma
klik hier.

Hoe veilig gedragen uw werknemers zich?