[wpfilebase tag=file id=18 /]REACH is complexe wet- en regelgeving gericht op bescherming van mens en milieu in het omgaan met chemische stoffen. Vanwege REACH krijgen gebruikers en producenten van chemische stoffen te maken met nieuwe regels en meer informatie over die stoffen. Dit is vooral het geval sinds 2010 omdat vanaf deze datum registratie van een eerste groep chemische stoffen verplicht is gesteld. Dit leidt tot meer informatie, blootstellingsscenario’s en maatregelen. Deze elementen moeten fabrikanten opnemen in Veiligheidsinformatiebladen (VIB) en doorgeven aan gebruikers.

De meeste FME bedrijven zijn gebruikers van chemische stoffen en behoren nieuwe VIB’s automatisch van hun leverancier te ontvangen. Zoals dat wel vaker gaat is er tussen REACH en ARBO sprake van overlap en tegenstrijdigheden.

Begin 2012 heeft het ministerie van SZW in overleg met brancheverenigingen een Handreiking REACH en ARBO uitgebracht. FME kan deze handreiking van harte aanbevelen.

De handreiking kunt u hier als PDF downloaden.

Meer informatie over REACH klik hier.

Handreiking REACH en ARBO