Uit het Rapport Arbo & Verzuim 2011 van FME blijkt dat 27% van de ongevallen met verzuim wordt veroorzaakt door machines.  Machineveiligheid is dan ook een speerpunt van het arbobeleid van FME en 5xbeter. Dit jaar is de verbetercheck machineveiligheid gelanceerd (zie www.5xbeter.n).  Hoewel bijvoorbeeld de Inspectie SZW cijfers verzamelt over ongevallen met en zonder letsel in de metaalbranche en technologische industrie blijkt dat er toch te weinig specifieke  informatie beschikbaar is over ongevallen met vaste machines.

De Commissie Arbo van FME heeft daarom besloten een meldpunt ‘Ongevallen machineveiligheid’ in te stellen. Met dit meldpunt verwacht FME  de komende jaren een beter beeld te krijgen van de meest voorkomende ongevallen en de oorzaken hiervan. Het doel is uiteraard om daar weer lessen uit te trekken om in de gehele branche veiliger te gaan werken en het aantal ongevallen met machines te laten dalen.

Meld uw ongevallen nu aan en draag bij aan veiliger werken!
FME vraagt u om ongevallen die in 2012 zijn voorgekomen op te geven bij het meldpunt. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld en geaggregeerd tot brancheniveau.

Meer informatie kunt u krijgen bij : robert.van.beek@fme.nl of Kees.halm@fme.nl

FME lanceert Meldpunt Ongevallen Machineveiligheid