De afgelopen maand hebben ruim 250 FME bedrijven al een voorproef gekregen van de nieuwe Veilige Werkwijzen voor gevaarlijke stoffen. Tijdens vier drukbezochte bijeenkomsten in Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven en Zwolle werd ingegaan op deze problematiek door Rob van Beek, Kees Halm en de verbetercoaches van 5xbeter.

Kees Halm: “veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt steeds belangrijker en er is ook steeds meer aandacht voor. Dat zien we in de maatschappij bij bijvoorbeeld de asbestverontreiniging van straalgrit, dieselemissies, chroom 6 en nog meer dossiers”. 5xbeter lanceert in december de verbetercheck die FME bedrijven helpt aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Rob van Beek ging in op de veranderingen van de Arbowet sinds 1 juli. Bedrijven moeten rekening houden met deze veranderingen en hun contracten met de arbodienstverleners aanpassen. De rol van de bedrijfsarts en preventiemedewerker wordt aangescherpt. Alle presentaties zijn te downloaden van de website www.preventiemedewerker.fme.nl.

 

Heb je de bijeenkomsten gemist en wil je nog meer weten over gevaarlijke stoffen?
Op 12 december organiseert FME samen met andere branches de landelijke stoffendag. FME bedrijven kunnen hier naar toe met korting. Meld je aan via. https://www.fme.nl/nl/agenda/stoffendag-2017

 

Meer informatie: robert.van.beek@fme.nl of kees.halm@fme.nl

Drukke FME Arbo dagen in teken van Veilige Werkwijzen