Wie de regels voor arbeid en sociale wetgeving overtreedt, wordt vanaf 2013 harder aangepakt. De Inspectie SZW mag dan veel hogere boetes uitdelen en bedrijven stilleggen. Werkgevers die zelf hun verantwoordelijkheid nemen, zullen minder last hebben van de inspectiedienst.

Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie SZW, waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders. De Inspectie SZW houdt toezicht op arbeidswetten, spoort fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op en onderzoekt de werking van het stelsel van sociale zekerheid.

In bijgaand artikel uit het blad Arbo vindt u een handig overzicht wat de nieuwe regels in de praktijk betekenen.

De Inspectie SZW deelt hogere boetes uit