Het Kabinet heeft besloten de Arboregels voor zelfstandigen zonder personeel en werknemers die op één arbeidsplaats werken, gelijk te schakelen. De juridische ongelijkheid die er bestaat tussen een werknemer en zzp’er in een werkplaats verdwijnt. Als er bijvoorbeeld concrete normen in Arbocatalogi zijn vastgelegd, dan gaan die ook gelden voor zzp’ers. Voor de overheid wordt handhaving eenvoudiger. FME verwacht een klein positief effect van de maatregel op gezond en veilig werken in de Metalektro. In de praktijk maken zzp’ers op vrijwel dezelfde wijze gebruik van voorzieningen als werknemers.

Het Kabinet neemt hiermee het belangrijkste punt uit het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’ over. Het SER-advies wordt niet volledig overgenomen. Het Kabinet is van mening dat zzp’ers een grote eigen verantwoordelijkheid houden en zich bewust moeten zijn van risico’s die aan hun werk verbonden zijn. Het voorstel van de SER om ook de algemene zorgplicht en risico-inventarisatie en evaluatie hierin te betrekken, wordt vooralsnog niet overgenomen. Het Kabinet acht dit onderdeel van het SER-advies niet haalbaar en uitvoerbaar. Het besluit zal naar verwachting eind 2012 in werking treden via een aanpassing van de Arbowet.

Voor zzp’ers die alleen werken blijven de regels gelijk.

 

 

Arboregels zzp’ers en werknemers gelijkgeschakeld