Bijna 250 leden bezochten op 1,2 en 8 november de FME arbodagen. De aanwezigen kregen te horen dat op het gebied van machineveiligheid de sociale partners overeenstemming hebben bereikt met de Arbeidsinspectie.

De precieze tekst over afscherming van machines vormde de afgelopen twee jaar telkens een breekpunt voor FME. Nu dit opgelost lijkt, kan de arbocatalogus machineveiligheid naar verwachting in 2012 gepubliceerd worden. Bij de FME bedrijven bleek ook ruime belangstelling te bestaan voor een meldpunt (bijna) ongevallen met machineveiligheid. Daarnaast gaven de bedrijven een branche RIE op prijs te stellen.

Deze en andere onderwerpen die aan bod kwamen zal FME nader gaan uitwerken. Ook ontvingen de aanwezigen een overzicht van ontwikkelingen vanuit de arbowet en werd ingegaan op de jaarlijkse FME benchmark arbo & verzuim. Het aantal ongevallen met verzuim is eerder sterk gedaald maar neemt de laatste jaren weer toe en overschrijdt nu het Nederlands gemiddelde. De sector zal zich extra moeten inspannen om deze toename om te buigen.

Ruimte voor de praktijk was er ook. De bedrijven Ahrend, CSI en DAF gaven presentaties over hun arbobeleid en praktische aanpak. Vanuit het programma 5xbeter gaven twee verbetercoaches presentaties over Fysieke Belasting en Nieuwkomers op de arbeidsvloer.

Arbodagen succesvol