Sinds de lancering van de Verbetercheck Machineveiligheid kwam bij de handhaving door de Inspectie SZW een aantal interpretatieverschillen in de Verbetercheck Boormachine naar voren. Het ging hier met name over adequate afscherming van de boorkop.

Aangepaste Verbetercheck online beschikbaar
Zowel metaalbedrijven, 5xbeter als de ISZW zijn gebaat bij duidelijkheid over wanneer een machine als veilig wordt beschouwd. In overleg met de Inspectie is een aantal aanpassingen aangebracht in de Verbetercheck. Deze aanpassingen zijn positief getoetst door de ISZW en zijn daarmee van toepassing voor alle bedrijven in de metaal. De aanpassingen maken de Verbetercheck Boormachine en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak eenduidiger.

Verbetercheck Boormachine online beschikbaar
Sinds 3 september is de aangepaste Verbetercheck Boormachine online op 5xbeter.nl beschikbaar. Wilt u weten of uw boormachines en andere machines veilig zijn? Ga naar 5xbeter.nl en doe de Verbetercheck Machineveiligheid. Hebt u de Verbetercheck Boormachine al eens uitgevoerd? Doorloop hem nogmaals via Mijn 5xbeter, wellicht komt de check nu anders voor uw boormachine(s) uit.

Meer weten?
Lees hier een artikel met de precieze aanpassingen van de Verbetercheck Boormachine en wat die voor u betekenen.

Aanpassing Verbetercheck Machineveiligheid