Na een succesvolle afronding van deze driedaagse training ontvang je het Certificaat Preventiemedewerker. Je kunt een RIE opstellen of ondersteunen hierbij en coördineren bij het uitvoeren van het plan van aanpak. Je adviseert de ondernemingsraad of personeelsvereniging en werkt effectief met ze samen.

Meer dan 25 medewerkers? Preventiemedewerker verplicht

Heeft je bedrijf meer dan  25 medewerkers, dan stelt de Arbowet een preventiemedewerker verplicht, die de werkgever bijstaat bij de uitvoering van preventietaken:

 • meewerken aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (afgekort: RIE);
 • meewerken aan en uitvoeren van de maatregelen uit de RIE;
 • samenwerken met en adviseren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Je wordt de spin in het Arbo-web binnen je organisatie. Je krijgt hiertoe volop inhoudelijke kennis aangereikt. We besteden veel aandacht aan je rol als preventiemedewerker

Jouw opbrengsten

 • je kunt zelfstandig Arbo-knelpunten binnen het bedrijf herkennen;
 • je kunt sturend en coördinerend optreden bij de aanpak daarvan en het zoeken naar oplossingen;
 • je beschikt over een actuele aanvulling op de RIE met de eisen die aan de preventiemedewerker worden gesteld;
 • heb je je tijdens het hele programma actief ingezet en de bestaande RIE ter commentaar aangeboden, dan krijg je op de terugkomdag een bewijs van deelname uitgereikt.

Inhoud van de training

 • hoofdlijnen Arbowet
 • arbocatalogus
 • risico-inventarisatie en -evaluatie, het plan van aanpak en je taak als preventiemedewerker
 • hoe handel je bij Arboknelpunten als geluid, fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), machineveiligheid, lasrook en beeldschermwerk
 • adviesvaardigheden waaronder voorlichting geven, communiceren met het management, beïnvloeden en onderhandelen en omgaan met weerstand
 • samenwerken met en adviseren van de ondernemingsraad: de Arbowet en de WOR, je rol in relatie  tot medezeggenschap
 • praktijkopdracht: je eigen RIE

Drie dagen aan de slag met een kleine groep

We houden het aantal deelnemers beperkt tot 10. Dag 1 en dag 2 starten om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. De terugkomdag vindt enkele dagen later plaats en begint om 09.30 uur tot 13.00 uur. Op alle dagen wordt voor een lunch zorg gedragen.

Data en locaties

 • 29 oktober, 30 oktober en 18 november 2020 in Putten

Netwerken
FME heeft een netwerk voor preventiemedewerkers in de technologische industriële sector opgezet. Deelnemers kunnen zich hiervoor registreren en ontvangen via e-mail de laatste actualiteiten. Minstens een keer per jaar wordt een regionale bijeenkomst georganiseerd met een actueel programma waarin arbo-deskundigen van FME een rol zullen spelen.

Kosten
€ 1.500,- per persoon, exclusief btw
€ 3.000,- per persoon, exclusief btw voor niet leden

Aanmelden
Klik hier om aan te melden.

Meer informatie?
Voor meer informatie stuur een e-mail naar fmecollege@fme.nl

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.