Het aantal bedrijfsongevallen in de technologische industrie stijgt sinds 2015. Daar moeten we wat aan doen. Het grootste gedeelte van de ongelukken is te voorkomen door veiligheidsbewustzijn te creëren bij medewerkers. Hoe pak je dat aan? Na deze workshop weet jij precies hoe je de kans op bedrijfsongevallen zo klein mogelijk houdt.

Het aantal arbeidsuren is na de economische crisis toegenomen, de werkdruk is hoger en er zijn in onze branche veel nieuwe arbeidskrachten gestart. Jonge mensen die voor het eerst werkzaam zijn in deze bedrijfstak, maar ook een toenemend aantal flexmedewerkers. Het is dus de hoogste tijd om het veiligheidsbeleid in je bedrijf eens grondig onder de loep te nemen en ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere ondernemers.

Daarbij komt dat de arbeidsinspectie de touwtjes strakker aantrekt, strengere controles uitvoert en na bedrijfsongevallen met verzuim hogere boetes uitdeelt. Alle reden om aandacht te besteden aan het veiligheidsbewustzijn van leidinggevenden en medewerkers. Het grootste gedeelte van de ongevallen is namelijk te voorkomen met een goede communicatie!

Onderwerpen

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De functie van voorbeeldgedrag
 • Priciple-based versus rule-based
 • Het brein stuurt ons gedrag, maar in welke mate?
 • Het nut en onnut van routine
 • Herkennen van risicogedrag van medewerkers
 • Risicogedrag bespreekbaar maken
 • Staat het onderwerp veiligheid duidelijk en eenduidig op de kaart?
 • Hoe ga je om met de stakeholders in het bedrijf?
 • Bedrijfseigen casusbesprekingen
 • Benchmark; hoe ziet het ongevallenpercentage van je eigen bedrijf eruit, afgezet tegen de cijfers in de bedrijfstak (aantal ongevallen uitgedrukt in verhouding van gewerkte uren)

Resultaten

Na deze workshop heb je:

 • Inzicht in de status omtrent veiligheid in je bedrijf
 • Kennis van de aanpak en best practices van collega’s in andere bedrijven
 • Inzicht verworven over de beïnvloeding van veiligheidsgedrag van medewerkers
 • Handvatten om zelf met het onderwerp veiligheidsbewustzijn aan de slag te gaan

Data en locaties

 • 1 oktober 2020 in Papendrecht van 09:00 uur tot 17:00 uur
 • 3 december 2020 in Tiel van 09:00 uur tot 17:00 uur

Kosten
€  445,- per persoon, exclusief btw: online workshop.
€  555,- per persoon, exclusief btw.
€  855,- per persoon, exclusief btw voor niet-leden.

Aanmelden
Klik hier om aan te melden.

Meer informatie?
Voor meer informatie stuur een e-mail naar fmecollege@fme.nl

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van een deelnemer worden ingenomen door een collega.