Per 1 juli aanstaande moet iedere werkgever in Nederland binnen de onderneming ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. Ook als u niet bij de arbodienst aangesloten blijft, geldt deze verplichting. De aanstelling van een preventiemedewerker vloeit voort uit de Europese kader richtlijn arbeidsomstandigheden, waarin is vastgelegd dat ondernemingen preventie zoveel mogelijk in eigen huis moeten regelen.

We beseffen dat de overheid hiermee een extra taak bij ondernemingen neerlegt. Om het voldoen aan deze wetgeving goed mogelijk te maken, heeft FME-CWM een website ingesteld. Deze website is speciaal voor de preventiemedewerkers van onze leden. Op deze wijze proberen wij onze leden en hun preventiemedewerkers te ondersteunen met toegankelijke en praktische informatie.

Verder zullen wij, als daar vraag naar is, netwerkbijeenkomsten organiseren voor de preventiemedewerkers die zich aanmelden op de site. Gelet op het feit dat alle ondernemingen in dezelfde of nauw verwante sectoren opereren, kan ervaringsuitwisseling zeer waardevol zijn. Graag moedigen we de preventiemedewerker(s) binnen uw onderneming aan om zich aan te melden op www.preventiemedewerker.fme.nl. Na aanmelding ontvangt hij of zij een aanmeldcode en wachtwoord.

Voor vragen kunt u bellen met het FME-Serviceteam via 088 400 8 400